Beton towarowy

Sprzedaż:

– betonu towarowego w klasach od C8/10 do C30/37

– mieszanek związanych cementem w klasach CBGM C0,4/0,5 do C6/8

– kruszyw stabilizowanych cementem Rm 1,5 do Rm 5

Zapewniamy transport betonomieszarkami oraz pompowanie do 37 m.

tel. 662 281 721

zamowienia@murabet.com.pl