Wiadomości

 

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "MURABET" ŚWIĄTKOWSKI WOJCIECH w ramach projektu nr RPKP.05.02.02.-04-017/14, pn.

Zwiększenie konkurencyjności firmy MURABET poprzez zakup specjalistycznej linii produkcyjnej umożliwiającej zróżnicowanie produkcji i wprowadzenie do oferty nowych produktów wprowadziło do swojej oferty następujące dwie grupy nowych produktów styropianowych:

MURASTYR :

Typ:

FASADA START

FASADA PLUS

FASADA MAX

FASADA PREMIUM EPS70

WILGOSTYR:

Typ:

DACH / PODŁOGA EPS 60

PODŁOGA EPS 80

PARKING EPS 150

HYDRO EPS 200 5-15 cm

FREZ Od 5 do 30 cm