Projekt unijny 5.2.2 RPO WK-P

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "MURABET" ŚWIĄTKOWSKI WOJCIECH zrealizowało projekt nr RPKP.05.02.02.-04-017/14, na który został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, SCHEMATU: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy MURABET poprzez zakup specjalistycznej linii produkcyjnej umożliwiającej zróżnicowanie produkcji i wprowadzenie do oferty nowych produktów.

Umowa o dofinansowanie nr: WP-II-P.433.5.246.2014 z dn. 26.06.2014r.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2014- lipiec 2015.

 

Projekt unijny 5.2.2 RPO WK-P

 

Dnia 26 czerwca 2014 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "MURABET" ŚWIĄTKOWSKI WOJCIECH podpisało umowę o dofinansowanie projektu nr RPKP.05.02.02.-04-017/14, na który został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, SCHEMATU: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy MURABET poprzez zakup specjalistycznej linii produkcyjnej umożliwiającej zróżnicowanie produkcji i wprowadzenie do oferty nowych produktów”.

Umowa o dofinansowanie nr: WP-II-P.433.5.246.2014 z dn. 26.06.2014r.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2014r. do 30.06.2015r.

W ramach projektu zostanie:

  1. dokonany zakup specjalistycznej linii do produkcji wyrobów styropianowych.

  2. wprowadzona jedna nowa technologia - technologia wytwarzania wyrobów styropianowych.

  3. utworzonych 10 nowych miejsc pracy, każdy w wymiarze pełnego etatu.

  4. wzbogacona oferta produktowa firmy, poprzez wprowadzenie do niej dwóch nowych produktów (rozumianych jako dwie grupy nowych produktów (murastyr i wilgostyr)).

 

Prosimy o składanie ofert w ramach następujących zapytań ofertowych:

 W związku z realizacją projektu zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym na specjalistyczną linie do produkcji wyrobów styropianowych. 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA: tutaj

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2014 godz. 16:00.

Termin realizacji projektu: do 30.06.2015r.