Murastyr

Grupa styropianów Murastyr nie przenoszących obciążeń/

MURASTYR FASADA START

λ  0,045

Waga 1 m³ ~ 10 kg

Deklaracja właściwości
Użytkowych

 MURASTYR FASADA PLUS

λ  0,042

Waga 1 m³ ~ 11 kg
 

Deklaracja właściwości
Użytkowych

MURASTYR FASADA MAX

λ  0,040

Waga 1 m³ ~ 12,5 kg
 

Deklaracja właściwości
Użytkowych

 MURASTYR FASADA PREMIUM

λ  0,038      EPS 70

Waga 1 m³ ~ 13,5 kg
 

Deklaracja właściwości
Użytkowych