Styropian

PUHP MURABET jest producentem styropianu, gdzie wyróżniamy dwie linie produktów, a mianowicie:

       

 

Styropiany MURASTYR i WILGOSTYR cięte są na płyty proste lub frezowane, stosowane do izolacji termicznej budynków. Frezowanie od 5 do 30 cm grubości płyt.

Proszę o zapoznanie się z katalogiem produktów w formie pliku PDF lub klikając wyżej na linię produktów, która może Państwa zainteresować.

 

 

PUHP MURABET oferuje

Nasze produkty zorientowane są na potrzeby rynku i zawierają zestaw obecnych potrzeb, umiejętnie odróżniając je od produktów naszej konkurencji.

Skontaktuj się z nami w celu zasięgnięcia informacji o możliwościach kupna.

Produkujemy beton towarowy, stropy, bloczek betonowy i inne.

Jesteśmy również producentem styropianu:

1. Murastyr START EPS S

2. Murastyr Plus EPS S

3. Murastyr Premium EPS 70

4. Murastyr Premium Grafit EPS S

5. Murastyr Muraton EPS S

6. Wilgostyr Dach/Podłoga EPS 60

7. Wilgostyr Podłoga EPS 80

8. Wilgostyr Parking EPS 150

9. Wilgostyr Hydro EPS 200

10 Wilgostyr Hydro Plus EPS 250

 

 

1. Kolektory grzewcze:
    
     a) Kolektory próżniowe:


Proponujemy zakup zestawów solarnych, napędzanych energią słoneczną. Inwestycja zwraca się w czasie od 3 do 6 lat. Zestawy dostosowane optymalnie do polskich warunków atmosferycznych. kolektory próżniowe od kwietnia do listopada zabezpieczają zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, można je także wykorzystać do wspomagania centralnego ogrzewania niskotemperaturowego. Nasze urządzenia wykorzystują promieniowanie rozproszone (przenikające przez chmury), są też odporne na niskie temperatury. Dzięki naszym solarom uniezależnisz się od gwałtownie wzrastających cen nośników energii, a także w znacznym stopniu zadbasz o środowisko.

Więcej informacji znajduje się w ulotce --> tutaj..

 

2. Kolektory oświetleniowe

      a) Lampy uliczne LED

Lampy uliczne LED to optymalne oświetlenie przy bardzo niskim zużyciu energii. Cechują się wysokim współczynnikiem oddawania barw co zwiększa widoczność na drodze. Możliwość dokładnego ustawienia lamp na wybrane przez nas miejsce, przez co zużywamy jeszcze mniej energii elektrycznej. Istnieje opcja przestawienia lamp na zasilanie energią słoneczną. Lampy LED cechuje także uniwersalność użycia, można jest zastosować do oświetlenia ulic, hal produkcyjnych czy zakładów pracy.

Więcej informacji znajduje się w ulotce --> tutaj.

      b) Lampy uliczne LED w układzie hybrydowym

Układ hybrydowy to połączenie turbiny wiatrowej i baterii słonecznej. Kiedy nie świeci słońce, energię do zasilania lamp możemy pozyskać z wiatru. Układy hybrydowe mają zastosowanie tam, gdzie dostęp do tradycyjnej sieci energetycznej jest utrudniony. Urządzenia te charakteryzują się długą żywotnością (około 20 lat), a także dużą odpornością na warunki atmosferyczne i wibracje.

Więcej informacji znajduje się w ulotce --> tutaj.

Środki na inwestycje w odnawialne źródła energii można pozyskiwać z sektora bankowego i dotacji.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "MURABET" ŚWIĄTKOWSKI WOJCIECH zrealizowało projekt nr RPKP.05.02.02.-04-017/14, na który został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, SCHEMATU: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy MURABET poprzez zakup specjalistycznej linii produkcyjnej umożliwiającej zróżnicowanie produkcji i wprowadzenie do oferty nowych produktów.

Umowa o dofinansowanie nr: WP-II-P.433.5.246.2014 z dn. 26.06.2014r.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2014- lipiec 2015.

 

Projekt unijny 5.2.2 RPO WK-P

 

Dnia 26 czerwca 2014 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "MURABET" ŚWIĄTKOWSKI WOJCIECH podpisało umowę o dofinansowanie projektu nr RPKP.05.02.02.-04-017/14, na który został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, SCHEMATU: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy MURABET poprzez zakup specjalistycznej linii produkcyjnej umożliwiającej zróżnicowanie produkcji i wprowadzenie do oferty nowych produktów”.

Umowa o dofinansowanie nr: WP-II-P.433.5.246.2014 z dn. 26.06.2014r.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2014r. do 30.06.2015r.

W ramach projektu zostanie:

  1. dokonany zakup specjalistycznej linii do produkcji wyrobów styropianowych.

  2. wprowadzona jedna nowa technologia - technologia wytwarzania wyrobów styropianowych.

  3. utworzonych 10 nowych miejsc pracy, każdy w wymiarze pełnego etatu.

  4. wzbogacona oferta produktowa firmy, poprzez wprowadzenie do niej dwóch nowych produktów (rozumianych jako dwie grupy nowych produktów (murastyr i wilgostyr)).

 

Prosimy o składanie ofert w ramach następujących zapytań ofertowych:

 W związku z realizacją projektu zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym na specjalistyczną linie do produkcji wyrobów styropianowych. 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA: tutaj

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2014 godz. 16:00.

Termin realizacji projektu: do 30.06.2015r.

 

Nasi klienci są sensem naszej egzystencji, ich interesy są esencją naszych wszystkich działań. A ich zadowolenie jest dla nas najlepszą zapłatą